ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2557(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลดปฏิทินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/ 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ปฏิทินการเรียนการสอน
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2557
 2.คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2555
 3.ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์
กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค 2/2556Download
1.แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
1.1.แบบไฟล์ PDF
1.2.แบบไฟล์ WORD
2.แบบฟอร์ม ใบปะหน้าส่งต้นฉบับข้อสอบDownload
3.แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าสอนDownload
4.การนับภาระงานสอนในช่วงวันหยุดราชการDownload
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2557
 4.ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง
คำร้อง ท.01 คำร้องทั่วไป Word , PDF
คำร้อง ท.03 ใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา Download
คำร้อง ท.03.1 ใบเปลี่ยนรายวิชาDownload
คำร้อง ท.04 ใบลดรายวิชา Download
คำร้อง ท.05 ใบถอนรายวิชา Download
คำร้อง ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาDownload
คำร้อง ท.07 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา/ขอคืนสภาพนักศึกษา Download
คำร้อง ท.08 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติDownload
คำร้อง ท.09 คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาDownload
คำร้อง ท.10 คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)Download
คำร้อง ท.11 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาDownload
คำร้อง ท.15 คำร้องขอลาออก Download
คำร้อง ท.17 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน Download
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2553
 5.การยกเลิกการใช้บริการแจ้งข่าวสารงานทะเบียนฯ ทาง SMS
พิมพ์ unregister เว้นวรรค ตามด้วยรหัสนักศึกษา เว้นวรรค ตามด้วย password ที่ใช้ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ ส่งไปที่ 9010146
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2554
 6.Download Program Adobe Acrobat

หากไม่มีโปรแกรม กรุณา Download Program Adobe Acrobat ก่อนดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2551
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13